Zoeken

Vion Leeuwarden hervat slachtwerkzaamheden

Vanwege het hoge percentage afkeuringen van karkassen van waddenrunderen en biologische runderen ten opzichte van het landelijke gemiddelde, voelde Vion zich gedwongen haar slachtactiviteiten in Leeuwarden tijdelijk te staken.

Na intensief overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over uniforme, consistente en met het Unierecht verenigbare keuring en zonder rechtsmaatregelen heeft Vion Leeuwarden haar slachtwerkzaamheden weer hervat. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister een onderzoek naar de gang van zaken aangekondigd.

Klik hier voor het persbericht en hier voor de Kamerbrief.

Vion werd bijgestaan door Defares en een ander vooraanstaand advocatenkantoor.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) organiseert op 14 april 2022 in de Hermitage in Amsterdam een studiemiddag over de Claimsverordening. Tijdens deze studiemiddag zullen Janine

Producent van vruchtensappen Riedel heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een klacht ingediend in verband met op marktafscherming gerichte gedragingen van Coca-Cola European Partners the Net