top of page
Zoeken

Vion Leeuwarden hervat slachtwerkzaamheden

Vanwege het hoge percentage afkeuringen van karkassen van waddenrunderen en biologische runderen ten opzichte van het landelijke gemiddelde, voelde Vion zich gedwongen haar slachtactiviteiten in Leeuwarden tijdelijk te staken.

Na intensief overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over uniforme, consistente en met het Unierecht verenigbare keuring en zonder rechtsmaatregelen heeft Vion Leeuwarden haar slachtwerkzaamheden weer hervat. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister een onderzoek naar de gang van zaken aangekondigd.

Klik hier voor het persbericht en hier voor de Kamerbrief.

Vion werd bijgestaan door Defares en een ander vooraanstaand advocatenkantoor.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Met het oog op het terugdringen van de stikstofuitstoot komen veehouderijbedrijven in aanmerking voor uitkoop op voorwaarde dat zij hun bedrijfsactiviteiten definitief staken. De Subsidieregeling sane

bottom of page