top of page
Zoeken

Rechtbank Rotterdam vindt aan visconservenfabrikant John West opgelegde recall-verplichting onrechtmatig

Wegens de aanwezigheid van ethyleenoxide in een partij visconserven boven de in een Europese verordening toegestane limiet legde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport conservenfabrikant John West Holland B.V. de verplichting op deze partij in de handel te nemen. Volgens de minister had de fabrikant hiermee het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en de Algemene Levensmiddelenverordening overtreden. De rechtbank verklaart het door de visconservenfabrikant tegen de recall-verplichting aangetekende beroep gegrond. Hiertoe overweegt de rechtbank onder meer dat met het door John West ingebrachte rapport zij heeft aangetoond dat de betrokken producten geen risico voor de volksgezondheid met zich meebrengen.

Saillant is dat de minister had verklaard dat vanwege de minimale overschrijding in deze zaak van een voedselveiligheidsrisico geen sprake is.

 

Klik hier voor de uitspraak.

 

Na aanvankelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de uitspraak hoger beroep te hebben aangetekend, heeft de minister het hoger beroep weer ingetrokken.

De visfabrikant overweegt de minister te verzoeken om vergoeding van de door haar gemaakte kosten in verband met de ten onrechte opgelegde recall-verplichting.

 

Defares treedt op voor John West. 

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Vleesbranche wint zaak over kosten vleeskeuring

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in de langlopende zaak over de kosten van de vleeskeuring (onder auspiciën van de Centrale Organisatie van de Vleessector waarbij 90% van de N

Kommentare


bottom of page