top of page
Zoeken

Veevoederbedrijven vinden stikstofbeleid van de overheid inconsequent, inconsistent en onzorgvuldig

Ten behoeve van vermindering van stikstofdepositie in natuurgebieden heeft de overheid voor de uitkoop van boeren € 1,47 miljard uitgetrokken. Dit bedrag kan nog verder oplopen. Net als de primaire veehouderijbedrijven (boeren) lijden veevoederbedrijven Fransen Gerrits en P. Bos Mengvoeder- en Kunstmesthandel schade door de vermindering van de kring van afnemers aan wie zij hun mengvoer nog kunnen leveren. Zij zijn van mening dat het uitblijven van flankerende overheidsmaatregelen waardoor zij ook worden gecompenseerd voor de nadelige gevolgen van de stikstofmaatregelen inconsequent, inconsistent en onzorgvuldig is en daarom jegens hen onrechtmatig.

In oktober vond bij de rechtbank de mondelinge behandeling van de bodemprocedure plaats die de veevoederbedrijven tegen de Staat hebben aangespannen.  

Klik hier voor de bijdrage van RTLZ en klik hier voor de bijdrage in De Financiële Telegraaf.


Defares staat de veevoederbedrijven bij.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Vleesbranche wint zaak over kosten vleeskeuring

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in de langlopende zaak over de kosten van de vleeskeuring (onder auspiciën van de Centrale Organisatie van de Vleessector waarbij 90% van de N

Comments


bottom of page