top of page
Zoeken

To recall or not to recall?

Samen met een Magic Circle Law Firm adviseerde Defares een toonaangevend voedingsmiddelenbedrijf dat genoteerd is aan de New York Stock Exchange over de reikwijdte van de recall-bepaling in de General Food Law. Weliswaar was bij de productie een verboden stof in een levensmiddel terechtgekomen, een risicobeoordeling wees echter uit dat van een volksgezondheidsrisico geen sprake was. Daarom werd besloten geen melding aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te doen en evenmin het levensmiddel uit de handel te halen (meer dan 80 landen).


Zolang een zorgvuldige risicoanalyse wordt uitgevoerd is dat ook niet nodig. Dat wordt vaak over het hoofd gezien.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Met het oog op het terugdringen van de stikstofuitstoot komen veehouderijbedrijven in aanmerking voor uitkoop op voorwaarde dat zij hun bedrijfsactiviteiten definitief staken. De Subsidieregeling sane

bottom of page