top of page
Zoeken

Lustrumbundel 20 jaar Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR)

Ter viering van 20 jaar NVLR hebben leden een bundel geschreven met 20 annotaties van de belangrijkste levensmiddelenrechtelijke arresten van Europese rechters, 20 van nationale rechters en 20 van de Reclame Code Commissie.


De lustrumbundel wordt op de studiemiddag van 30 november a.s. feestelijk aangeboden.

Alsdan worden inleidingen verzorgd door Hugo Paemen (voormalig Plaatsvervangend Directeur-Generaal bij de Europese Commissie voor externe handelsrelaties en voormalig EU-ambassadeur, hoofd van de Delegatie in Washington), Rob Widdershoven (Advocaat-Generaal bestuursrecht), Margreet Verhoef (Hoofd Klachtenbehandeling Stichting Reclame) en Mark Reijerman (Adviseur Regulatory Affairs FNLI). Bernd van der Meulen, voorzitter NVLR, is middagvoorzitter.


De studiemiddag vindt plaats bij Hogan Lovells in Amsterdam (www.hoganlovells.com) en begint om 13:00 uur (inloop). Om 17:30 uur wordt afgesloten met een borrel.


U kunt zich bij secretaris.nvlr@defares.com voor de studiemiddag aanmelden.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Vleesbranche wint zaak over kosten vleeskeuring

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in de langlopende zaak over de kosten van de vleeskeuring (onder auspiciën van de Centrale Organisatie van de Vleessector waarbij 90% van de N

bottom of page