top of page
Zoeken

Hoger Beroep College van Beroep voor het bedrijfsleven over schapvergoedingen c.q. verkoopbonussen en de Tabaks- en rookwarenwet

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft negen nationaal en internationaal opererende sigaretten- en sigarenfabrikanten hoge boetes opgelegd wegens overtreding van het in de Tabaks- en rookwarenwet neergelegde verbod van tabaksreclame. In (rechtstreeks) beroep heeft de rechtbank de boetes met 90% verlaagd, maar daarbij bepaald dat het geven van schapvergoedingen in strijd is met de wet. Met dit oordeel zijn de tabaksfabrikanten het niet eens. Daarom hebben zij tegen de uitspraak van de rechtbank bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hoger beroep aangetekend. Voor de mondelinge behandeling van de verschillende hoger beroepen heeft het CBb drie weken uitgetrokken.

 

Dit hoogste rechtscollege zal op 20 februari 2024 uitspraak doen.

 

In deze zaak treedt Defares op voor een Nederlandse en voor een Belgische tabaksfabrikant.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Vleesbranche wint zaak over kosten vleeskeuring

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in de langlopende zaak over de kosten van de vleeskeuring (onder auspiciën van de Centrale Organisatie van de Vleessector waarbij 90% van de N

bottom of page