top of page

Defares is een gespecialiseerd advocatenkantoor en uw partner voor strategische vraagstukken op het gebied van mededinging en voedselveiligheid. Samen met u stippelen wij een strategie uit om uw bedrijfseconomische doelen te bereiken.

Onze hooggespecialiseerde dienstverlening en grondige kennis van de markt, de relevante spelers en de toezichthouders, helpen daarbij. Steeds vaker maakt procederen onderdeel uit van de strategie.

Defares heeft bijzondere expertise in de sectoren food, retail en agri. In deze sectoren bedient Defares uitsluitend toonaangevende nationale en internationale bedrijven.

Ons jonge team van specialisten mededinging en voedselveiligheid werkt steeds volgens de KRAC-principes, being Kind, Responsive, Available & Creative.

MEDEDINGING

 • Clementie

 • Compliance training

 • Concentratietoezicht

 • Duurzaamheid

 • Kartelonderzoek

 • Mededingingaudits  (quick-scan)

 • Misbruik machtspositie

 • (Mock) dawn raids

 • Verbod mededingingsafspraken

VOEDSELVEILIGHEID

 • Algemene levensmiddelenverordening

 • Compliance training voedselveiligheid

 • Duurzaamheid

 • Etikettering

 • Handhaving

 • Inspectie en keuring

 • Recalls

 • Tracking and tracing

 • Voedings- en gezondheidsclaims

 • Voorzorg

EUROPEES RECHT

 • Aanbestedingsrecht

 • Duurzaamheid

 • EU handelspolitiek

 • Overheidsaansprakelijkheid

 • Sectorspecifieke regelgeving (food, agri)

 • Staatssteun

 • Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal

18 copy.png
bottom of page