top of page
Zoeken

Stikstof en uitkoop boeren

Met het oog op het terugdringen van de stikstofuitstoot komen veehouderijbedrijven in aanmerking voor uitkoop op voorwaarde dat zij hun bedrijfsactiviteiten definitief staken. De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen voorziet daarin. Inmiddels is hiervan op grote schaal gebruik gemaakt.

Het staken van de bedrijfsactiviteiten van varkenshouderijen heeft automatisch geleid tot teruggang van de afzet en omzet van diervoederbedrijven, de eerste schakel in de bedrijfskolom. De overheid heeft echter nagelaten maatregelen te treffen om de diervoedersector voor de nadelige gevolgen van de uitkoopregeling voor boeren te compenseren.


Om die reden hebben meerdere diervoederbedrijven een procedure tegen de Staat aangespannen teneinde de door hen geleden en nog te lijden schade vergoed te krijgen.


Defares staat deze diervoederbedrijven in de procedure tegen de Staat bij.


Klik hier voor de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 juni 2022 aan de Tweede Kamer.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Volgens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het geven van schapvergoedingen, verkoopbonussen en andere commerciële vergoedingen aan tabaksspeciaalzaken, supermarkten en tankst

bottom of page