top of page
Zoeken

Lustrumbundel 20 jaar Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR)

Ter viering van 20 jaar NVLR hebben leden een bundel geschreven met 20 annotaties van de belangrijkste levensmiddelenrechtelijke arresten van Europese rechters, 20 van nationale rechters en 20 van de Reclame Code Commissie.


De lustrumbundel wordt op de studiemiddag van 30 november a.s. feestelijk aangeboden.

Alsdan worden inleidingen verzorgd door Hugo Paemen (voormalig Plaatsvervangend Directeur-Generaal bij de Europese Commissie voor externe handelsrelaties en voormalig EU-ambassadeur, hoofd van de Delegatie in Washington), Rob Widdershoven (Advocaat-Generaal bestuursrecht), Margreet Verhoef (Hoofd Klachtenbehandeling Stichting Reclame) en Mark Reijerman (Adviseur Regulatory Affairs FNLI). Bernd van der Meulen, voorzitter NVLR, is middagvoorzitter.


De studiemiddag vindt plaats bij Hogan Lovells in Amsterdam (www.hoganlovells.com) en begint om 13:00 uur (inloop). Om 17:30 uur wordt afgesloten met een borrel.


U kunt zich bij secretaris.nvlr@defares.com voor de studiemiddag aanmelden.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Met het oog op het terugdringen van de stikstofuitstoot komen veehouderijbedrijven in aanmerking voor uitkoop op voorwaarde dat zij hun bedrijfsactiviteiten definitief staken. De Subsidieregeling sane

Volgens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het geven van schapvergoedingen, verkoopbonussen en andere commerciële vergoedingen aan tabaksspeciaalzaken, supermarkten en tankst

bottom of page