Zoeken

Hof van Justitie verschaft duidelijkheid over kosten vleeskeuring

In een belangwekkend prejudicieel arrest, ook voor andere lidstaten van de Europese Unie, heeft het Hof van Justitie bevestigd dat de kosten van de vleeskeuring die de overheid op grond van de toepasselijke Verordening aan marktpartijen voor officiële controles die in slachthuizen worden uitgevoerd mag door belasten beperkt zijn tot de kostenelementen die uitputtend worden vermeld in bijlage VI van Verordening 882/2294. Deze tarievenzaak gaat nu weer terug naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven voor de verdere behandeling.

De Nederlandse vleessector wordt bijgestaan door Defares

Klik hier voor het arrest van het Hof

Gerelateerde posts

Alles weergeven

De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) organiseert op 14 april 2022 in de Hermitage in Amsterdam een studiemiddag over de Claimsverordening. Tijdens deze studiemiddag zullen Janine

Producent van vruchtensappen Riedel heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een klacht ingediend in verband met op marktafscherming gerichte gedragingen van Coca-Cola European Partners the Net