top of page
Zoeken

Hof van Justitie verschaft duidelijkheid over kosten vleeskeuring

In een belangwekkend prejudicieel arrest, ook voor andere lidstaten van de Europese Unie, heeft het Hof van Justitie bevestigd dat de kosten van de vleeskeuring die de overheid op grond van de toepasselijke Verordening aan marktpartijen voor officiële controles die in slachthuizen worden uitgevoerd mag door belasten beperkt zijn tot de kostenelementen die uitputtend worden vermeld in bijlage VI van Verordening 882/2294. Deze tarievenzaak gaat nu weer terug naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven voor de verdere behandeling.

De Nederlandse vleessector wordt bijgestaan door Defares

Klik hier voor het arrest van het Hof

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Met het oog op het terugdringen van de stikstofuitstoot komen veehouderijbedrijven in aanmerking voor uitkoop op voorwaarde dat zij hun bedrijfsactiviteiten definitief staken. De Subsidieregeling sane

bottom of page