top of page
Zoeken

Geen financiële compensatie voor veevoederbedrijven voor stikstofmaatregelen

Voor de uitkoop van boeren in de vorm van een vrijwillige beëindigingsregeling (warme sanering) met het oog op vermindering van stikstofdepositie in natuurgebieden heeft de overheid € 1,47 miljard uitgetrokken. Dit bedrag kan nog verder oplopen. In een procedure die veevoederbedrijven Fransen Gerrits en P. Bos Mengvoeder- en Kunstmesthandel tegen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben aangespannen wegens het uitblijven van adequate compensatie voor de voor hen financieel nadelige gevolgen van de stikstofmaatregelen van de overheid, heeft de rechtbank Den Haag de veevoederbedrijven in het ongelijk gesteld. De rechtbank is van oordeel dat de veevoederbedrijven niet concreet hebben onderbouwd welke nadelige gevolgen zij precies ondervinden naar aanleiding van de stikstofmaatregelen van de overheid, bijvoorbeeld aan de hand van jaarrekeningen of accountantsverklaringen.

De veevoederbedrijven zijn het met de rechtbank niet eens en zullen bij het gerechtshof Den Haag tegen het vonnis hoger beroep aantekenen. 

 

Klik hier voor de bijdrage in De Financiële Telegraaf, klik hier voor de bijdrage in Boer en Business en klik hier voor de bijdrage in de Nieuwe Oogst.

 

Defares staat de veevoederbedrijven bij.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Vleesbranche wint zaak over kosten vleeskeuring

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in de langlopende zaak over de kosten van de vleeskeuring (onder auspiciën van de Centrale Organisatie van de Vleessector waarbij 90% van de N

댓글


bottom of page