top of page
Zoeken

Defares pleit voor meervoudige behandeling van levensmiddelenzaken door rechtbank Rotterdam

Intussen is het levensmiddelenrecht uitgegroeid tot een zelfstandige juridische discipline. Materieel- en formeelrechtelijke piketpaaltjes worden nu geslagen. Om te voorkomen dat zich een nationale rechtspraak ontwikkelt die onverenigbaar is met het Unierecht en fundamentele beginselen van rechtsbescherming die bij het opleggen van bestuurlijke sancties gerespecteerd dienen te worden, is in doorgaans complexe Unierechtelijke zaken behandeling door een meervoudige kamer van de rechtbank Rotterdam aangewezen.

Klik hier voor de (geanonimiseerde) brief van Defares aan de rechtbank

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Met het oog op het terugdringen van de stikstofuitstoot komen veehouderijbedrijven in aanmerking voor uitkoop op voorwaarde dat zij hun bedrijfsactiviteiten definitief staken. De Subsidieregeling sane

bottom of page