top of page
Zoeken

Conclusie advocaat-generaal in prejudiciële zaak over vleeskeuringskosten

In de prejudiciële zaak bij het Hof van Justitie over de kosten van de Nederlandse vleeskeuring heeft advocaat-generaal P. Pikamäe conclusie genomen. De advocaat-generaal wijst het afwentelen op de slachthuizen van een breed scala aan kosten van de hand, omdat dit elk nuttig effect ontneemt van de uitputtende opsomming van kostenelementen die de lidstaten op grond van de toepasselijke Verordening bij het berekenen van de vleeskeuringskosten in aanmerking mogen nemen.

Klik hier voor de conclusie.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Vleesbranche wint zaak over kosten vleeskeuring

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in de langlopende zaak over de kosten van de vleeskeuring (onder auspiciën van de Centrale Organisatie van de Vleessector waarbij 90% van de N

Comments


bottom of page