top of page
Zoeken

Conclusie advocaat-generaal in prejudiciële zaak over vleeskeuringskosten

In de prejudiciële zaak bij het Hof van Justitie over de kosten van de Nederlandse vleeskeuring heeft advocaat-generaal P. Pikamäe conclusie genomen. De advocaat-generaal wijst het afwentelen op de slachthuizen van een breed scala aan kosten van de hand, omdat dit elk nuttig effect ontneemt van de uitputtende opsomming van kostenelementen die de lidstaten op grond van de toepasselijke Verordening bij het berekenen van de vleeskeuringskosten in aanmerking mogen nemen.

Klik hier voor de conclusie.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Met het oog op het terugdringen van de stikstofuitstoot komen veehouderijbedrijven in aanmerking voor uitkoop op voorwaarde dat zij hun bedrijfsactiviteiten definitief staken. De Subsidieregeling sane

Volgens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het geven van schapvergoedingen, verkoopbonussen en andere commerciële vergoedingen aan tabaksspeciaalzaken, supermarkten en tankst

bottom of page