Zoeken

Conclusie advocaat-generaal in prejudiciële zaak over vleeskeuringskosten

In de prejudiciële zaak bij het Hof van Justitie over de kosten van de Nederlandse vleeskeuring heeft advocaat-generaal P. Pikamäe conclusie genomen. De advocaat-generaal wijst het afwentelen op de slachthuizen van een breed scala aan kosten van de hand, omdat dit elk nuttig effect ontneemt van de uitputtende opsomming van kostenelementen die de lidstaten op grond van de toepasselijke Verordening bij het berekenen van de vleeskeuringskosten in aanmerking mogen nemen.

Klik hier voor de conclusie.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) organiseert op 14 april 2022 in de Hermitage in Amsterdam een studiemiddag over de Claimsverordening. Tijdens deze studiemiddag zullen Janine

Producent van vruchtensappen Riedel heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een klacht ingediend in verband met op marktafscherming gerichte gedragingen van Coca-Cola European Partners the Net