Zoeken

Attero verzet zich tegen plafondtarieven bij aanbestedingen

Attero is een toonaangevende multi-utility company met ruim 20 verwerkingslocaties en houdt zich onder meer bezig met de verwerking van afval (www.attero.nl.). Zij is het oneens met de praktijk van aanbestedende diensten op grond waarvan alleen met een maximale verwerkingsprijs op een opdracht kan worden ingeschreven, op straffe van uitsluiting. Attero vindt dat dit in strijd is met het Unierecht, waaronder het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten.


Defares staat Attero bij

Gerelateerde posts

Alles weergeven

De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) organiseert op 14 april 2022 in de Hermitage in Amsterdam een studiemiddag over de Claimsverordening. Tijdens deze studiemiddag zullen Janine

Producent van vruchtensappen Riedel heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een klacht ingediend in verband met op marktafscherming gerichte gedragingen van Coca-Cola European Partners the Net