top of page
Zoeken

Attero verzet zich tegen plafondtarieven bij aanbestedingen

Attero is een toonaangevende multi-utility company met ruim 20 verwerkingslocaties en houdt zich onder meer bezig met de verwerking van afval (www.attero.nl.). Zij is het oneens met de praktijk van aanbestedende diensten op grond waarvan alleen met een maximale verwerkingsprijs op een opdracht kan worden ingeschreven, op straffe van uitsluiting. Attero vindt dat dit in strijd is met het Unierecht, waaronder het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten.


Defares staat Attero bij

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Vleesbranche wint zaak over kosten vleeskeuring

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in de langlopende zaak over de kosten van de vleeskeuring (onder auspiciën van de Centrale Organisatie van de Vleessector waarbij 90% van de N

Comments


bottom of page