top of page
Zoeken

Attero verzet zich tegen plafondtarieven bij aanbestedingen

Attero is een toonaangevende multi-utility company met ruim 20 verwerkingslocaties en houdt zich onder meer bezig met de verwerking van afval (www.attero.nl.). Zij is het oneens met de praktijk van aanbestedende diensten op grond waarvan alleen met een maximale verwerkingsprijs op een opdracht kan worden ingeschreven, op straffe van uitsluiting. Attero vindt dat dit in strijd is met het Unierecht, waaronder het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten.


Defares staat Attero bij

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Met het oog op het terugdringen van de stikstofuitstoot komen veehouderijbedrijven in aanmerking voor uitkoop op voorwaarde dat zij hun bedrijfsactiviteiten definitief staken. De Subsidieregeling sane

bottom of page