top of page
Zoeken

Aanzienlijke matiging tabaksboetes

Volgens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het geven van schapvergoedingen, verkoopbonussen en andere commerciële vergoedingen aan tabaksspeciaalzaken, supermarkten en tankstations in strijd met het tabaksreclameverbod in de zin van de Tabaks- en rookwarenwet. Hiervoor heeft de staatssecretaris nagenoeg alle op de Nederlandse markt opererende tabaksfabrikanten hoge boetes opgelegd.


In het beroep dat de tabaksfabrikanten hiertegen hebben ingesteld, heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan.


Na invoering van het reclameverbod op 7 november 2002 is de overheid pas in 2018 een onderzoek gestart naar de commerciële vergoedingen waarop de boetes berusten. De rechtbank is in dit verband van oordeel dat het rauwelijks en op grote schaal over gaan tot beboeting zich niet verdraagt met het rechtszekerheids- en evenredigheidsbeginsel. De staatssecretaris had ook kunnen volstaan met voorlichting of overleg met de tabaksbranche. Daarom heeft de rechtbank de hoogte van de boetes aanzienlijk gematigd. Hierbij heeft de rechtbank eveneens rekening gehouden met de bescheiden omvang van de sigarenfabrikanten, alsmede de sigarenmarkt in verhouding tot de tabaksmarkt.


Defares staat meerdere toonaangevende sigarenfabrikanten bij. Zij overwegen tegen deze uitspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven hoger beroep aan te tekenen.


Klik hier voor de uitspraak.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Vleesbranche wint zaak over kosten vleeskeuring

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in de langlopende zaak over de kosten van de vleeskeuring (onder auspiciën van de Centrale Organisatie van de Vleessector waarbij 90% van de N

Comments


bottom of page