The future is food

MEDEDINGING

Onze expertise op het terrein van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht betreft het volgende:

 • Concentratietoezicht
 • Misbruik machtspositie
 • Verbod mededingingsafspraken
 • Sector-specifieke regelgeving
 • Kartelonderzoek
 • Schadevergoedingsacties

Op deze terreinen wordt zowel geadviseerd als geprocedeerd.

Wij leggen ons voorts toe op het adviseren over naleving van de Europese en nationale mededingingsregels ter voorkoming en matiging van boetes voor bedrijven en persoonlijke boetes voor leidinggevenden, waaronder het management:

 • Compliance
 • Clementie
 • Mededingingaudits (quick-scan)
 • Ondersteuning bij invallen van mededingingsautoriteiten (dawn raids)
 • Gefingeerde invallen van mededingingsautoriteiten (mock dawn raids)
 • Managementtraining (tailormade)
 • Training commerciĆ«le afdelingen van bedrijven
VOEDSELVEILIGHEID

Wij zijn actief op alle terreinen van het levensmiddelenrecht:

 • Algemene levensmiddelenverordening
 • Dierziekten
 • Etiketteringsvoorschriften
 • Handhaving Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
 • Productaansprakelijkheid
 • Recalls
 • Tracking and tracing
 • Voedings- en gezondheidsclaims
 • Voedselinspectie en -keuring
 • Voedselveiligheid
 • Voorzorg

Op deze terreinen wordt zowel geadviseerd als geprocedeerd.

EUROPEES RECHT

Wij zijn actief op bijna alle terreinen van het Europese recht:

 • Aanbestedingsrecht
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • EU handelspolitiek
 • Exportrestituties
 • Landbouwheffingen
 • Staatssteun
 • Specifieke regels met betrekking tot de sectoren food, agri, tabak, telecommunicatie en farma
 • Verhouding tussen Europees recht en nationaal recht
 • Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal

Op deze terreinen wordt zowel geadviseerd als geprocedeerd.