Leveringstop voor Ahold en Delhaize

Wegens het uitblijven van een jaardeal voor 2017 weigerde een A-merkfabrikant Ahold Delhaize nog langer te beleveren,…

Read More

Defares helpt Nederlandse vleeswarenindustrie

Aan vleeswaren die “vleesproducten” zijn in de zin van Verordening 853/2004 mogen additieven worden toegevoegd. Voor “vleesbereidingen”…

Read More

COV-herzieningsverzoek in langjarig debat over keuringstarieven

Voordat vlees in de handel mag worden gebracht moet het worden gekeurd. Hiervoor brengt de overheid slachterijen…

Read More

NVWA trekt verplichting tot GFL–melding in

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit had een slachterij gesommeerd een GFL-melding te doen in verband met een…

Read More

Fusie Ahold en Delhaize: Defares helpt groot aantal A-merkfabrikanten

In het kader van de fusie eiste Ahold Delhaize van haar belangrijkste leveranciers met terugwerkende kracht aanzienlijke…

Read More

De opmars van de bestuurlijke boete in het levensmiddelenrecht

In Waar&Wet, tijdschrift voor levensmiddelenrecht is het tweede deel verschenen over de bestuurlijke boete in het levensmiddelenrecht….

Read More

Gerechtshof geeft automatenexploitant volledig gelijk in BTW-zaak

JVH is het niet eens met de BTW die zij tussen 2005 en 2008 heeft betaald over…

Read More

DEFARES SPREEKT OP JAARCONGRES VOEDSELVEILIGHEID EN VOEDSELINTEGRITEIT

Op het Jaarcongres Voedselveiligheid en Voedselintegriteit dat Foodlog op 7 november 2019 organiseert wordt de Keynote-address verzorgd…

Read More

CONCLUSIE ADVOCAAT-GENERAAL IN PREJUDICIËLE ZAAK OVER VLEESKEURINGSKOSTEN

In de prejudiciële zaak die bij het Hof van Justitie aanhangig is over de kosten van de…

Read More

DEFARES HELPT NEDERLANDSE VARKENSSLACHTSECTOR BIJ STIKSTOFDISCUSSIE

De door het kabinet bepleite vermindering van de veestapel in het kader van de stikstofproblematiek, zoals ondersteund…

Read More