Kort geding tegen de Staat om openbaarmaking

Kort geding tegen de Staat om openbaarmaking stukken Salmonella Goldcoast

Ondanks een onherroepelijke uitspraak van de rechtbank en een fikse dwangsom weigert de minister van Landbouw, Natuur…

Read More
Defares helpt Nederlandse diervoederindustrie

Defares helpt Nederlandse diervoederindustrie

Nevedi is de branchevereniging die de belangen van de Nederlandse diervoederindustrie behartigt (www.nevedi.nl). De in de Spoedwet…

Read More

Vion vecht boetes voor verontreinigde varkenskarkassen aan

    Vion Food is de grootste varkens- en runderslachterij van Europa (vionfood.com). Zij is het niet…

Read More
Eerste omzetboete van € 1.500.000 voor levensmiddelenbedrijf

Eerste omzetboete van € 1.500.000 voor levensmiddelenbedrijf

Voor opzettelijke overtreding van de Warenwet heeft de minister voor Medische Zorg een omzetboete van ruim €…

Read More

Nieuwe naam: Defares “mededinging & voedselveiligheid”

De WhatsApp-boete van € 1,6 miljoen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het verwijderen van…

Read More

Hof van Justitie verschaft duidelijkheid over kosten vleeskeuring

In een belangwekkend prejudicieel arrest, ook voor andere lidstaten van de Europese Unie, heeft het Hof van…

Read More

Studiemiddag NVLR Voedselkeuzelogo’s

Tijdens de laatste NVLR-studiemiddag werd gedebatteerd over voedselkeuzelogo’s in het algemeen en het besluit van de minister…

Read More

Defares helpt Nederlandse varkensslachtsector bij stikstofdiscussie

De door het kabinet bepleite vermindering van de veestapel in het kader van de stikstofproblematiek, zoals ondersteund…

Read More

Conclusie advocaat-generaal in prejudiciële zaak over vleeskeuringskosten

In de prejudiciële zaak die bij het Hof van Justitie aanhangig is over de kosten van de…

Read More

Defares spreekt op Jaarcongres Voedselveiligheid en Voedselintegriteit

Op het Jaarcongres Voedselveiligheid en Voedselintegriteit dat Foodlog op 7 november 2019 organiseert wordt de Keynote-address verzorgd…

Read More

Studiemiddag NVLR over opkomende voedselveiligheidsrisico’s

Op donderdag 26 september 2019 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) in de OBA in Amsterdam…

Read More

Defares co-auteur van FIDE-rapport over de prejudiciële verwijzingsplicht

Samen met diverse gezaghebbende juristen is Defares mede-auteur van het landenrapport ten behoeve van het Congres van…

Read More