Defares publiceert in Waar en Wet

In het volgende nummer van Waar en Wet verschijnt onze jaarlijkse kroniek rechtspraak in levensmiddelenzaken. Hieruit blijkt…

Read More

Roundtable fmcg & mededinging

In april vond bij Defares de jaarlijkse roundtable fmcg & mededinging plaats met GM’s en salesdirectors van…

Read More

Defares helpt slachterij bij stillegging productie door de minister

Na het constateren van beweerdelijke fouten in het slachtproces schorste de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit…

Read More

Defares publiceert in Nederlands tijdschrift voor Europees recht

In het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Entoma SAS (ECLI:EU:C:2020:769) draait het om…

Read More

Studiemiddag NVLR: recalls en voedselveiligheid

Op donderdag 21 januari a.s. organiseert de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) in de Hermitage in Amsterdam…

Read More

Vleessector krijgt gelijk van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de kosten van de vleeskeuring

In vervolg op het prejudicieel arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19…

Read More

NVLR-studiemiddag Etikettering van levensmiddelen

Op de studiemiddag die de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) op 17 september jl. in de Amsterdamse…

Read More

Studiemiddagen Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR)

Tijdens de studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) van 17 juli jl. werd in de…

Read More

Onmiddellijke uitsluiting deelname Beter Leven keurmerk van tafel

Na een controle op de naleving van de criteria van het Beter Leven keurmerk door keuringsinstantie kiwa…

Read More

Boetes voor verkoopbonussen tabak

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vinden dat het geven…

Read More

Defares schrijft kroniek levensmiddelenrechtspraak 2018-2019

In de maart-editie van het tijdschrift Waar en Wet verschijnt de kroniek levensmiddelenrechtspraak die wij jaarlijks verzorgen….

Read More

Defares sponsors prestigious congress FIDE 2020

The Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) brings together the European law associations of each Member…

Read More