Kort geding tegen de Staat om openbaarmaking stukken Salmonella Goldcoast

Ondanks een onherroepelijke uitspraak van de rechtbank en een fikse dwangsom weigert de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit openheid van zaken te geven ten aanzien van Salmonella Goldcoast. De slachterij heeft nu een kort geding aangespannen om de minister te dwingen tot openbaarmaking en toegang tot het dossier.

Klik hier voor het persbericht.

Defares staat de slachterij bij.