Defares helpt Nederlandse diervoederindustrie

Defares helpt Nederlandse diervoederindustrie

Nevedi is de branchevereniging die de belangen van de Nederlandse diervoederindustrie behartigt (www.nevedi.nl). De in de Spoedwet voorgenomen maatregelen in het kader van het terugdringen van stikstof, waaronder het drastisch inkrimpen van de veestapel heeft a fortiori consequenties voor haar leden, I.e. leveranciers van diervoeders.

In het met de overheid in dit verband te voeren stikstofdebat verleent Defares bijstand

Lees hier meer over de stikstofaanpak van de overheid