Conclusie advocaat-generaal in prejudiciële zaak over vleeskeuringskosten

In de prejudiciële zaak die bij het Hof van Justitie aanhangig is over de kosten van de Nederlandse vleeskeuring heeft advocaat-generaal P. Pikamäe conclusie genomen. De advocaat-generaal wijst het afwentelen op de slachthuizen van een breed scala aan kosten van de hand, omdat dit elk nuttig effect ontneemt van de uitputtende opsomming van kostenelementen die de lidstaten op grond van de toepasselijke Verordening bij het berekenen van de vleeskeuringskosten in aanmerking mogen nemen.

 

Klik hier voor de conclusie.