Nieuws

Studiemiddag NVLR: recalls en voedselveiligheid

Op donderdag 21 januari a.s. organiseert de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) in de Hermitage in Amsterdam een studiemiddag over het onderwerp “recalls en voedselveiligheid”. Jos Goebbels (voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, COV), Marije Batting (advocaat/partner bij Pels Rijcken), Thomas van Hemert (algemeen directeur bij Johma Salades), Oswald Jansen (hoogleraar Europees bestuursrecht…

Lees meer

Nieuwe naam: Defares “mededinging & voedselveiligheid”

De WhatsApp-boete van € 1,6 miljoen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het verwijderen van berichten op een smartphone tijdens een inval van de ACM, de boete van ruim € 13 miljoen aan KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele 2 voor oneerlijke handelspraktijken maken duidelijk dat handhaving door de ACM steeds stringenter wordt. De…

Lees meer

CONCLUSIE ADVOCAAT-GENERAAL IN PREJUDICIËLE ZAAK OVER VLEESKEURINGSKOSTEN

In de prejudiciële zaak die bij het Hof van Justitie aanhangig is over de kosten van de Nederlandse vleeskeuring heeft advocaat-generaal P. Pikamäe conclusie genomen. De advocaat-generaal wijst het afwentelen op de slachthuizen van een breed scala aan kosten van de hand, omdat dit elk nuttig effect ontneemt van de uitputtende opsomming van kostenelementen die…

Lees meer

DEFARES HELPT NEDERLANDSE VARKENSSLACHTSECTOR BIJ STIKSTOFDISCUSSIE

De door het kabinet bepleite vermindering van de veestapel in het kader van de stikstofproblematiek, zoals ondersteund in het advies van de Commissie Remkes “Niet alles kan” in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, leidt automatisch tot een vermindering van het aanbod van slachtvarkens. Defares adviseert de Nederlandse varkensslachtsector over mogelijke flankerende maatregelen.

Lees meer