Geen categorie

Defares publiceert in Waar en Wet

In het volgende nummer van Waar en Wet verschijnt onze jaarlijkse kroniek rechtspraak in levensmiddelenzaken. Hieruit blijkt dat het levensmiddelenrecht inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen en zelfstandige juridische discipline. Daarbij staat de uitleg van regels van Unierecht, zowel materieel als formeel, steeds centraal.

Lees meer

Roundtable fmcg & mededinging

In april vond bij Defares de jaarlijkse roundtable fmcg & mededinging plaats met GM’s en salesdirectors van vooraanstaande voedingsbedrijven, waaronder Heineken, Coca Cola, Red Bull, Heinz, Friesland Campina, HAK, Haribo, Johma, PepsiCo, Arla, Danone/Nutricia, Cloetta, Mars etc. Vanwege COVID-19 was de roundtable dit jaar via WebEx. In de interactieve meeting werd onder meer stil gestaan…

Lees meer

Defares helpt slachterij bij stillegging productie door de minister

Na het constateren van beweerdelijke fouten in het slachtproces schorste de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de erkenning van een slachthuis in het noorden van Nederland. Aangezien het betrokken vleesbedrijf zich hierin niet kon vinden maakte het bedrijf een bestuursrechtelijk kort geding aanhangig. Tot een behandeling van de zaak door het College van Beroep…

Lees meer

Defares publiceert in Nederlands tijdschrift voor Europees recht

In het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Entoma SAS (ECLI:EU:C:2020:769) draait het om de vraag of hele insecten een Novel Food zijn of niet. In het commentaar bij dit arrest in het Nederlandse tijdschrift voor Europees recht staat Defares stil bij de verschillende methoden van uitlegging van Unierecht (ECLI:EU:C:2020:552). Dit is…

Lees meer

NVLR-studiemiddag Etikettering van levensmiddelen

Op de studiemiddag die de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) op 17 september jl. in de Amsterdamse Hermitage organiseerde besprak Marieke Lugt (Lugt Food Law) het Handboek Etikettering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Misha lutje Beerenbroek (advocaat Holland Van Gijzen) ging daarna in op het arrest van de Hoge Raad in de zaak Alpro…

Lees meer

Studiemiddagen Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR)

Tijdens de studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) van 17 juli jl. werd in de theaterzaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam stil gestaan bij en beraadslaagd over het belangwekkende thema “levensmiddelenrecht en wetenschap”.  Inleidingen waren er van Sarah Arayess (advocaat bij Say legal), Alie de Boer (assistant professor Maastricht University), Ardy van Helvoort,…

Lees meer

Onmiddellijke uitsluiting deelname Beter Leven keurmerk van tafel

Na een controle op de naleving van de criteria van het Beter Leven keurmerk door keuringsinstantie kiwa VERIN besloot het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk een toonaangevende levensmiddelenexploitant met onmiddellijke ingang van deelname aan het Beter Leven keurmerk uit te sluiten. Na een daartoe strekkend verzoek heeft de Stichting de werking van het…

Lees meer

Boetes voor verkoopbonussen tabak

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vinden dat het geven van commerciële vergoedingen aan tabaksspeciaalzaken en supermarkten voor de plaats in het schap in strijd is met reclame- en sponsorverbod als bedoeld in de Tabaks- en rookwarenwet. De minister is van plan daarvoor meerdere (hoge) boetes op te…

Lees meer

Defares schrijft kroniek levensmiddelenrechtspraak 2018-2019

In de maart-editie van het tijdschrift Waar en Wet verschijnt de kroniek levensmiddelenrechtspraak die wij jaarlijks verzorgen. Dit overzicht laat zien dat het levensmiddelenrecht inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen en zelfstandige juridische discipline. Deze ontwikkeling zet zich onverminderd voort. In 2020 zit er op tal van terreinen zowel op het gebied van “food” als…

Lees meer