Geen categorie

Studiemiddagen Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR)

Tijdens de studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) van 17 juli jl. werd in de theaterzaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam stil gestaan bij en beraadslaagd over het belangwekkende thema “levensmiddelenrecht en wetenschap”.  Inleidingen waren er van Sarah Arayess (advocaat bij Say legal), Alie de Boer (assistant professor Maastricht University), Ardy van Helvoort,…

Lees meer

Onmiddellijke uitsluiting deelname Beter Leven keurmerk van tafel

Na een controle op de naleving van de criteria van het Beter Leven keurmerk door keuringsinstantie kiwa VERIN besloot het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk een toonaangevende levensmiddelenexploitant met onmiddellijke ingang van deelname aan het Beter Leven keurmerk uit te sluiten. Na een daartoe strekkend verzoek heeft de Stichting de werking van het…

Lees meer

Boetes voor verkoopbonussen tabak

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vinden dat het geven van commerciële vergoedingen aan tabaksspeciaalzaken en supermarkten voor de plaats in het schap in strijd is met reclame- en sponsorverbod als bedoeld in de Tabaks- en rookwarenwet. De minister is van plan daarvoor meerdere (hoge) boetes op te…

Lees meer

Defares schrijft kroniek levensmiddelenrechtspraak 2018-2019

In de maart-editie van het tijdschrift Waar en Wet verschijnt de kroniek levensmiddelenrechtspraak die wij jaarlijks verzorgen. Dit overzicht laat zien dat het levensmiddelenrecht inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen en zelfstandige juridische discipline. Deze ontwikkeling zet zich onverminderd voort. In 2020 zit er op tal van terreinen zowel op het gebied van “food” als…

Lees meer

Defares sponsors prestigious congress FIDE 2020

The Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) brings together the European law associations of each Member State. From 20 to 23 May 2020 the biannual congress of FIDE will be held in The Hague (www.fide2020.eu). Welcome addresses of the FIDE-congress 2020 shall be made by Frans Timmermans, Vice President of the European Commission, Koen…

Lees meer

Kort geding tegen de Staat om openbaarmaking stukken Salmonella Goldcoast

Kort geding tegen de Staat om openbaarmaking

Ondanks een onherroepelijke uitspraak van de rechtbank en een fikse dwangsom weigert de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit openheid van zaken te geven ten aanzien van Salmonella Goldcoast. De slachterij heeft nu een kort geding aangespannen om de minister te dwingen tot openbaarmaking en toegang tot het dossier. Klik hier voor het persbericht. Defares…

Lees meer

Defares helpt Nederlandse diervoederindustrie

Defares helpt Nederlandse diervoederindustrie

Nevedi is de branchevereniging die de belangen van de Nederlandse diervoederindustrie behartigt (www.nevedi.nl). De in de Spoedwet voorgenomen maatregelen in het kader van het terugdringen van stikstof, waaronder het drastisch inkrimpen van de veestapel heeft a fortiori consequenties voor haar leden, I.e. leveranciers van diervoeders. In het met de overheid in dit verband te voeren…

Lees meer

Vion vecht boetes voor verontreinigde varkenskarkassen aan

    Vion Food is de grootste varkens- en runderslachterij van Europa (vionfood.com). Zij is het niet eens met de boetes die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opgelegd voor overtreding van de voorschriften inzake levensmiddelen hygiëne. Daarom heeft zij tegen die boetes beroep aangetekend bij de rechtbank Rotterdam. Defares staat Vion bij.

Lees meer

Eerste omzetboete van € 1.500.000 voor levensmiddelenbedrijf

Eerste omzetboete van € 1.500.000 voor levensmiddelenbedrijf

Voor opzettelijke overtreding van de Warenwet heeft de minister voor Medische Zorg een omzetboete van ruim € 1.500.000 opgelegd. Na een schriftelijke heeft de minister de boete gematigd tot ruim € 500.000. Klik hier voor het persbericht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Defares zal deze boete aanvechten.

Lees meer

Hof van Justitie verschaft duidelijkheid over kosten vleeskeuring

In een belangwekkend prejudicieel arrest, ook voor andere lidstaten van de Europese Unie, heeft het Hof van Justitie bevestigd dat de kosten van de vleeskeuring die de overheid op grond van de toepasselijke Verordening aan marktpartijen voor officiële controles die in slachthuizen worden uitgevoerd mag door belasten beperkt zijn tot de kostenelementen die uitputtend worden…

Lees meer