top of page

Defares publiceert in Nederlands tijdschrift voor Europees recht

In vervolg op het prejudicieel arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 december 2019 over de kosten van de vleeskeuring die de overheid op grond van Verordening 882/2294 aan slachthuizen mag door belasten, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) binnen afzienbare tijd uitspraak gedaan.

bottom of page