top of page

Defares publiceert in Waar en Wet

In het volgende nummer van Waar en Wet verschijnt onze jaarlijkse kroniek rechtspraak in levensmiddelenzaken. Hieruit blijkt dat het levensmiddelenrecht inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen en zelfstandige juridische discipline.

Daarbij staat de uitleg van regels van Unierecht, zowel materieel als formeel, steeds centraal.

bottom of page