top of page
Defares publiceert in Nederlands tijdschrift voor Europees recht

In vervolg op het prejudicieel arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 december 2019 over de kosten van de vleeskeuring die de overheid op grond van Verordening 882/2294 aan slachthuizen mag door belasten, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) binnen afzienbare tijd uitspraak gedaan.

Defares publiceert in Waar en Wet

In het volgende nummer van Waar en Wet verschijnt onze jaarlijkse kroniek rechtspraak in levensmiddelenzaken. Hieruit blijkt dat het levensmiddelenrecht inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen en zelfstandige juridische discipline.

Daarbij staat de uitleg van regels van Unierecht, zowel materieel als formeel, steeds centraal.

Roundtable fmcg & mededinging

In april vond bij Defares de jaarlijkse roundtable fmcg & mededinging plaats met GM’s en salesdirectors van vooraanstaande voedingsbedrijven, waaronder Heineken, Coca Cola, Red Bull, Heinz, Friesland Campina, HAK, Haribo, Johma, PepsiCo, Arla, Danone/Nutricia, Cloetta, Mars etc. Vanwege COVID-19 was de roundtable dit jaar via WebEx.

In de interactieve meeting werd onder meer stil gestaan bij de verenigbaarheid met de mededingingsregels van het door veel retailorganisaties vaak ingezette boycotinstrument c.q. sanering van (een deel van) het assortiment om een beter resultaat af te dwingen bij de jaarlijkse onderhandelingsronde. Ook werd aandacht besteed aan de nieuwe wet oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. En de in wet opgenomen zwarte en grijze lijst van absoluut verboden afspraken en afspraken die de instelling van zowel de leverancier als afnemer vereisen.

Defares helpt slachterij bij stillegging productie door de minister

Na het constateren van beweerdelijke fouten in het slachtproces schorste de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de erkenning van een slachthuis in het noorden van Nederland. Aangezien het betrokken vleesbedrijf zich hierin niet kon vinden maakte het bedrijf een bestuursrechtelijk kort geding aanhangig. Tot een behandeling van de zaak door het College van Beroep voor het bedrijfsleven is het niet gekomen, aangezien de minister alsnog besloot de aangevochten stillegging van de productie op te heffen.

Studiemiddag NVLR: recalls en voedselveiligheid

Op donderdag 21 januari a.s. organiseert de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) in de Hermitage in Amsterdam een studiemiddag over het onderwerp “recalls en voedselveiligheid”.

Jos Goebbels (voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, COV), Marije Batting (advocaat/partner bij Pels Rijcken), Thomas van Hemert (algemeen directeur bij Johma Salades), Oswald Jansen (hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur aan de Universiteit Maastricht), Ronald Buis, verantwoordelijk bij KraftHeinz voor Food Safety EMEA en Tef Tevonderen, expert bij Cunningham Lindsey Nederland (Sedgwick) zullen dit onderwerp belichten.

De ontvangst is om 12:30 uur. De studiemiddag wordt om 17:15 uur afgesloten met een borrel.

Voor NVLR-leden is deelname kosteloos, niet-leden betalen een bijdrage van € 25.

U kunt zich via secretaris.nvlr@defares.com hiervoor aanmelden.

bottom of page