Geen categorie

Defares publiceert in Nederlands tijdschrift voor Europees recht

In het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Entoma SAS (ECLI:EU:C:2020:769) draait het om de vraag of hele insecten een Novel Food zijn of niet. In het commentaar bij dit arrest in het Nederlandse tijdschrift voor Europees recht staat Defares stil bij de verschillende methoden van uitlegging van Unierecht (ECLI:EU:C:2020:552). Dit is…

Read More

NLVR-Seminar: the Handbook of Labelling

Op de studiemiddag die de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) op 17 september jl. in de Amsterdamse Hermitage organiseerde besprak Marieke Lugt (Lugt Food Law) het Handboek Etikettering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Misha lutje Beerenbroek (advocaat Holland Van Gijzen) ging daarna in op het arrest van de Hoge Raad in de zaak Alpro…

Read More

NLVR-Seminars: Food law and science & the Handbook of Labelling

Tijdens de studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) van 17 juli jl. werd in de theaterzaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam stil gestaan bij en beraadslaagd over het belangwekkende thema “levensmiddelenrecht en wetenschap”.  Inleidingen waren er van Sarah Arayess (advocaat bij Say legal), Alie de Boer (assistant professor Maastricht University), Ardy van Helvoort,…

Read More

Immediate exclusion from Better Life-label off the table

Na een controle op de naleving van de criteria van het Beter Leven keurmerk door keuringsinstantie kiwa VERIN besloot het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk een toonaangevende levensmiddelenexploitant met onmiddellijke ingang van deelname aan het Beter Leven keurmerk uit te sluiten. Na een daartoe strekkend verzoek heeft de Stichting de werking van het…

Read More

Multiple fines for tobacco manufacturers

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vinden dat het geven van commerciële vergoedingen aan tabaksspeciaalzaken en supermarkten voor de plaats in het schap in strijd is met reclame- en sponsorverbod als bedoeld in de Tabaks- en rookwarenwet. De minister is van plan daarvoor meerdere (hoge) boetes op te…

Read More

Chronicle food law cases 2018-2019 by Defares

In de maart-editie van het tijdschrift Waar en Wet verschijnt de kroniek levensmiddelenrechtspraak die wij jaarlijks verzorgen. Dit overzicht laat zien dat het levensmiddelenrecht inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen en zelfstandige juridische discipline. Deze ontwikkeling zet zich onverminderd voort. In 2020 zit er op tal van terreinen zowel op het gebied van “food” als…

Read More

Defares sponsors prestigious congress FIDE 2020

The Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) brings together the European law associations of each Member State. From 20 to 23 May 2020 the biannual congress of FIDE will be held in The Hague (www.fide2020.eu). Welcome addresses of the FIDE-congress 2020 shall be made by Frans Timmermans, Vice President of the European Commission, Koen…

Read More

Interim measures against the Dutch State access to file as to Salmonella Goldcoast

Kort geding tegen de Staat om openbaarmaking

Ondanks een onherroepelijke uitspraak van de rechtbank en een fikse dwangsom weigert de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit openheid van zaken te geven ten aanzien van Salmonella Goldcoast. De slachterij heeft nu een kort geding aangespannen om de minister te dwingen tot openbaarmaking en toegang tot het dossier. Klik hier voor het persbericht. Defares…

Read More

Defares assists Dutch animal feed industry

Defares helpt Nederlandse diervoederindustrie

Nevedi is de branchevereniging die de belangen van de Nederlandse diervoederindustrie behartigt (www.nevedi.nl). De in de Spoedwet voorgenomen maatregelen in het kader van het terugdringen van stikstof, waaronder het drastisch inkrimpen van de veestapel heeft a fortiori consequenties voor haar leden, I.e. leveranciers van diervoeders. In het met de overheid in dit verband te voeren…

Read More