RESTITUTIE VLEESKEURINGSKOSTEN

In een tussenuitspraak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist dat de overheid ten onrechte de kosten voor de interne opleiding voor dierenarts aan de vleessector heeft doorbelast. Het departement van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is inmiddels begonnen met het terugbetalen van deze teveel betaalde vleeskeuringskosten.

Over andere aspecten van de kosten van de vleeskeuring zal het Hof van Justitie zich binnenkort uitlaten.

Klik hier voor het persbericht van het CBb.

De in de COV verenigde vleessector wordt bijgestaan door Defares. Hierbij gaat het om duizenden bezwaarschriften. Defares treedt in deze zaak verder op voor de Nepluvi, de branchevereniging voor de pluimveesindustrie.