Mededingingsrecht

Onze expertise op het terrein van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht betreft het volgende:

 • Concentratietoezicht
 • Misbruik machtspositie
 • Verbod mededingingsafspraken
 • Sector-specifieke regelgeving
 • Kartelonderzoek
 • Schadevergoedingsacties

Op deze terreinen wordt zowel geadviseerd als geprocedeerd.

Wij leggen ons voorts toe op het adviseren over naleving van de Europese en nationale mededingingsregels ter voorkoming en matiging van boetes voor bedrijven en persoonlijke boetes voor leidinggevenden, waaronder het management:

 • Compliance
 • Clementie
 • Mededingingaudits (quick-scan)
 • Ondersteuning bij invallen van mededingingsautoriteiten (dawn raids)
 • Gefingeerde invallen van mededingingsautoriteiten (mock dawn raids)
 • Managementtraining (tailormade)
 • Training commerciĆ«le afdelingen van bedrijven