Europees recht

Wij zijn actief op bijna alle terreinen van het Europese recht:

  • Aanbestedingsrecht
  • Aansprakelijkheid van overheden wegens schending van het Europese recht
  • EU handelspolitiek
  • Exportrestituties
  • Landbouwheffingen
  • Staatssteun
  • Specifieke regels met betrekking tot de sectoren food, agri, tabak, telecommunicatie en farma
  • Verhouding tussen Europees recht en nationaal recht
  • Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal

Op deze terreinen wordt zowel geadviseerd als geprocedeerd.