JVH gaming begint procedure tegen de Staat wegens onrechtmatige rechtspraak

In een zaak over het Unierechtelijke beginsel van fiscale neutraliteit heeft JVH gaming, marktleider in kansspelen (www.jvhgaming.com) de Staat aansprakelijkheid gesteld voor schending van het Unierecht door de Hoge Raad. Na de schriftelijke stukkenwisseling zal naar verwachting de mondelinge behandeling bij de rechtbank Den Haag voor het eerste kwartaal 2012 worden geagendeerd. Mogelijk legt de rechtbank al in deze fase prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie voor.

Defares staat JVH gaming bij.

JOHN WEST STOPT LEVERINGEN AAN SUPERUNIE

Superunie houdt zich bezig met inkoop van dagelijkse consumptiegoederen voor 13 retailorganisaties, o.a. Dirk van den Broek, Plus, Hoogvliet, Vomar, Deen (www.superunie.nl). Omdat de commerciële onderhandelingen voor een jaardeal 2019 waren vastgelopen besloot de marktleider in visconserven John West (www.john-west.nl) leveringen aan Superunie leden stop te zetten. Wel konden de supermarktformules tegen (hogere) bruto lijst prijzen inkopen.

Na een leveringstop van ruim drie weken is alsnog een jaarafspraak tot stand gekomen, zonder dat daarvoor een gang naar de rechter of de Autoriteit Consument & Markt nodig was.

Defares stond John West bij in het geschil met Superunie.

LEVERINGSWEIGERING COLRUYT

Omdat de onderhandelingen voor een jaardeal 2019 waren vastgelopen, besloot Bonduelle de leveringen aan Colruyt, de Belgische retailmarktleider, volledig stop te zetten. Overigens kon Colruyt wel tegen bruto lijst prijzen inkopen. Nadat beide partijen water bij de wijn hadden gedaan en zonder juridische procedures, is alsnog een jaarafspraak tot stand gekomen.

Defares stond Bonduelle bij in haar geschil met Colruyt.

RESTITUTIE VLEESKEURINGSKOSTEN

In een tussenuitspraak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist dat de overheid ten onrechte de kosten voor de interne opleiding voor dierenarts aan de vleessector heeft doorbelast. Het departement van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is inmiddels begonnen met het terugbetalen van deze teveel betaalde vleeskeuringskosten.

Over andere aspecten van de kosten van de vleeskeuring zal het Hof van Justitie zich binnenkort uitlaten.

Klik hier voor het persbericht van het CBb.

De in de COV verenigde vleessector wordt bijgestaan door Defares. Hierbij gaat het om duizenden bezwaarschriften. Defares treedt in deze zaak verder op voor de Nepluvi, de branchevereniging voor de pluimveesindustrie.

ROUNDTABLE FMCG & MEDEDINGING

In mei vindt bij Defares de jaarlijkse Roundtable FMCG & Mededinging plaats met GM’s en salesdirectors van vooraanstaande voedingsbedrijven, zoals Heineken, Coca Cola, Red Bull, Heinz, Friesland Campina, HAK, Haribo, etc.

Dit jaar wordt bijzondere aandacht besteed aan de intensivering van het toezicht door de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie op het verbod van verticale prijsbinding.

Klik hier voor het ACM-persbericht.