Defares helpt Nederlandse varkensslachtsector bij stikstofdiscussie  

De door het kabinet bepleite vermindering van de veestapel in het kader van de stikstofproblematiek, zoals ondersteund in het advies van de Commissie Remkes “Niet alles kan” in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, leidt automatisch tot een vermindering van het aanbod van slachtvarkens.

Defares adviseert de Nederlandse varkensslachtsector over mogelijke flankerende maatregelen.

Conclusie advocaat-generaal in prejudiciële zaak over vleeskeuringskosten

In de prejudiciële zaak die bij het Hof van Justitie aanhangig is over de kosten van de Nederlandse vleeskeuring heeft advocaat-generaal P. Pikamäe conclusie genomen. De advocaat-generaal wijst het afwentelen op de slachthuizen van een breed scala aan kosten van de hand, omdat dit elk nuttig effect ontneemt van de uitputtende opsomming van kostenelementen die de lidstaten op grond van de toepasselijke Verordening bij het berekenen van de vleeskeuringskosten in aanmerking mogen nemen.

Het Hof zal naar verwachting in mei 2020 arrest wijzen.

Klik hier voor de conclusie.

De Nederlandse vleessector wordt bijgestaan door Defares.

Defares spreekt op Jaarcongres Voedselveiligheid en Voedselintegriteit

Op het Jaarcongres Voedselveiligheid en Voedselintegriteit dat Foodlog op 7 november 2019 organiseert wordt de Keynote-address verzorgd door minister voor Medische Zorg, Benno Bruins. Defares zal aandacht besteden aan recente ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid.

Klik hier voor het programma

Studiemiddag NVLR over opkomende voedselveiligheidsrisico's

Op donderdag 26 september 2019 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) in de OBA in Amsterdam (www.oba.nl.) een studiemiddag met als thema het onlangs verschenen rapport “Opkomende Voedselveiligheidsrisico’s” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

NVLR-leden kunnen zich bij emily.japing@defares.com hiervoor aanmelden.

Defares co-auteur van FIDE-rapport over de prejudiciële verwijzingsplicht

Samen met diverse gezaghebbende juristen is Defares mede-auteur van het landenrapport ten behoeve van het Congres van de prestigieuze Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE, www.fide-europe.org) dat in mei 2020 in Den Haag wordt georganiseerd.

Klik hier voor de questionnaire.